how to search person by email id atlanta ga public records people search cell phone number wicomico county public records find this telephone number telephone directory assistance usa storing phone numbers in a database sevier county tn public records

Jeffrey van de Locht; de Energetisch Therapeut

Opleiding tot Energetisch Therapeut

Op het HJBC heb ik mijn heldervoelende gaven verder ontwikkeld en tevens het vak Energetisch Therapeut geleerd. Een breed scala aan vakken kwamen hierbij aan de orde. Niet alleen beroepsgerichte vakken zoals Praktijk en Theorie Energetisch Genezen, Gesprekstraining, etc., maar ook beroepsondersteunende vakken zoals, Filosofie, (Para)psychologie, Psychiatrie, Medische Basiskennis, Beroepsethiek, etc.


Aansluiting VNT, RBCZ en SCAG

Om mijn professionaliteit en competenties verder te vergroten heb ik me aangesloten bij de VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten). Deze beroepsvereniging faciliteert o.a. bij- en nascholing, intercollegiale toetsing en ziet toe op de handhaving van de beroepsethiek. Hierdoor bent u als cliënt gewaarborgd van een therapeut die voldoet aan hoge kwaliteitseisen.

Tevens ben ik verbonden aan de stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ). Dat is een organisatie die therapeuten de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren.

Ten slotte heb ik me aangesloten bij de geschillencommissie 'Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen' (SCAG). Het is een onafhankelijke orgaan waarbij cliënten met een klacht over de therapeut terecht kunnen.


Gezondheid is eigen verantwoordelijkheid

Als Energetisch Therapeut zal ik samen met de cliënt het helings/gezondheidsproces aangaan. Echter is de cliënt zelf verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam en gezondheid. Ik zal dan ook stimuleren om die verantwoordelijk door de cliënt te laten nemen en uiteindelijk helemaal over te dragen.


Waarborgen

Ter verkrijging van het lidmaatschap bij de beroepsvereniging heb ik (de verkorte versie van) de eed van Hippocrates (Griekse arts 400 v.Chr.) afgelegd, waarbij ik mezelf verplicht bepaalde beroepsregels te zullen handhaven.  Ik zal derhalve te allen tijde integer omgaan met informatie die mij tijdens het consult ter ore komt en de geheimhoudingsplicht heb ik hoog in het vaandel staan. Hierdoor kan de cliënt alles kwijt wat hem op het hart ligt en hoeft niet bang te zijn dat informatie naar buiten uitlekt zonder zijn toestemming. Ook zorg ik ervoor dat de privacy van de cliënt gewaarborgd blijft.

In 2013 is praktijk HeelThuis gevisiteerd door AVAR, een onafhankelijk landelijk opererend bureau dat kwaliteitsvisitaties verricht in de zorgsector.  De praktijk is beoordeeld op o.a. bevoegdheid, hygiëne, dossier, administratie, bedrijfsvoering, kwaliteit, veiligheid, etc. Op alle punten is goed gescoord en een certificaat is hiervoor uitgereikt.