Energetische Therapie

Wat is Energetische Therapie en hoe werkt het?


Energetische Therapie is energie
Energetische Therapie is een eeuwenoude complementaire behandelwijze wat wil zeggen dat het uitstekend samen gaat naast een behandeling uit het reguliere circuit, of als aanvulling, maar niet in plaats daarvan.

Het is een natuurlijke behandelwijze, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van medicijnen. Het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt aangesproken via energieoverdracht of beïnvloeding die de therapeut in gang zet door middel van handoplegging, of het maken van strijkende bewegingen op of langs het lichaam. Deze (levens)energie wordt met verschillende termen in verschillende culturen aangeduid, zoals “prana” (India), “chi” (China) of “ki” (Japan). Op deze manier kunnen bijvoorbeeld blokkades worden opgeheven, ‘gaten’ worden aangevuld of vervormingen worden rechtgezet.

Diagnostiek
De Energetisch Therapeut is voor de diagnostische informatie o.a. aangewezen op informatie die niet langs de gebruikelijke zintuiglijke weg verkregen wordt, maar berust op zogenaamde buitenzintuiglijke waarneming, heldervoelen in mijn geval. Het energetisch systeem bevat allerlei informatie over de gezondheidstoestand uit het verleden, heden en zelfs de toekomst van de cliënt. Het is aan de therapeut om de informatie die verkregen wordt op een goede manier te interpreteren en toe te passen in de behandeling.

Therapeutisch gesprek
Een onderdeel van de behandeling is het therapeutisch gesprek, om de energetische behandeling te ondersteunen en het inzicht in het eigen helings/gezondheidsproces te bevorderen. Het therapeutisch gesprek kan vóór, na of tijdens de behandeling plaatsvinden.


Hoe verloopt een Energetische Therapie behandeling?

Anamnese en onderzoek
Bij uw eerste consult bespreken we het intakeformulier dat u van te voren ingevuld. Wanneer alles duidelijk is, met name de hulpvraag, zal ik u uitnodigen om plaats te nemen op de behandeltafel, zodat ik uw energiesysteem kan ‘scannen’. Dit doe ik door mijn handen te bewegen in uw energieveld waarbij ik niet of nauwelijks lichaamscontact hoef te maken. Ik let hierbij voornamelijk op onregelmatigheden of afwijkende ordening in het energetisch systeem. Op basis van de anamnese (ziektegeschiedenis) en het onderzoek kom ik tot een behandelplan.

Wanneer er sprake is van een vervolgconsult bespreken we hoe u er nu voor staat en wat u hebt ervaren sinds het laatste consult. Ik zal terugkomen op eventuele gemaakte afspraken en er is alle ruimte voor vragen.

Behandelplan
In het behandelplan zijn de behandeldoelen verwerkt, de klachten en of problemen van de cliënt en de werkmethode die het beste aansluit bij de hulpvraag van de cliënt. Voor zover mogelijk zal de duur, de frequentie en de periode tussen de behandelingen, worden vermeld, hetgeen afhankelijk is van de klacht. Een klacht heeft namelijk tijd nodig om zich te ontluiken en heeft derhalve tijd nodig om te verdwijnen. Heeft men een chronische aandoening dan is over het algemeen een verlichting van de klachten en het voorkomen van achteruitgang het hoogst haalbare.

Magnetiseren
De behandeling bestaat grotendeels uit magnetiseren en vindt liggend plaats op de behandeltafel. In eerste instantie zal ik me instellen op de kosmische energie. Vervolgens stem ik me af op de cliënt. Er ontstaat dan als het ware een energetische driehoek.

Door middel van plukkende, afslaande of strijkende bewegingen op of langs het lichaam, werk ik in het energieveld van de cliënt. Meestal voel ik in mijn handen de verstoringen in het energieveld, maar ook kan ik ze in mijn eigen lichaam voelen.

De cliënt kan tijdens de behandeling de energiewerking in allerlei vormen ervaren, zoals warmte, kou, rillingen, prikkelingen, pijn, emotioneel worden etc. Dit is volkomen normaal. Wanneer een cliënt helemaal niks voelt wil dat overigens niet zeggen dat er niks gebeurd is. De behandeling stopt niet wanneer de cliënt de deur uit is. Vaak gaat het nog enige dagen (soms ongemerkt) verder. Klachten kunnen in het begin (tijdelijk) toenemen wat niet wil zeggen dat de behandeling niet goed gewerkt heeft en is niet iets om ongerust over te zijn. Het lichaam kan namelijk zo reageren wanneer hij op zoek is naar een nieuwe balans.

Tijdens de behandeling kan ik me ook laten bedienen door verschillende oefeningen op bijvoorbeeld het gebied van gronding, ademhaling en visualisatie.

De duur van de behandeling staat niet vast. Het energiesysteem van de cliënt zal vanzelf aangeven wanneer het genoeg is.


Evaluatie
Na de behandeling volgt een evaluatie. We bespreken in het kort wat we tegengekomen zijn en wat de aandachtspunten zijn.

 

Reageer


Heeft u een vraag groot of klein, stel 'em dan hier!
Of misschien wilt u iets laten weten of wilt u graag een berichtje achterlaten.
Ik laat binnen 24 uur iets van me horen!

 

Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)