Tarieven


 
Soort Consult   Prijs per consult Tijdsduur indicatie
Energetische Therapie  70 Euro 1 uur
Energetische Huisreiniging 135 Euro * 2 uur
 
De betaling kan contant plaatsvinden na ieder consult maar liever via de bank. U krijgt per ommegaande een digitale factuur. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft wordt in veel gevallen het consult geheel of gedeeltelijk vergoed. Zie onderstaande lijst voor een overzicht. Raadpleeg hiervoor ook altijd uw zorgverzekeraar.
 


HeelThuis is erkend lid van de beroepsvereniging 'Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten' (LVNT), aangesloten bij de Registerkoepel 'Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg' (RBCZ) en geschillencommissie 'Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen' (SCAG).
 

            
N.B.: De vergoeding van het consult heeft geen invloed op het zogenaamde verplichte of vrijwillige eigen risico. Het geldt namelijk niet voor zorg die door de aanvullende verzekering wordt vergoed.
Voor het maken van een afspraak is géén doorverwijzing nodig van de huisarts, specialist of zorgverzekeraar.


* Dit tarief is  exclusief 35 cent per kilometer reiskosten. Dit consult wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, aangezien dit door hun wordt beschouwd als een dienst, en niet als een consult.