Visie

Alles is energie
De mens is een energetisch wezen. Het fysieke lichaam vormt de innerlijke dragende en vormende matrijs voor een ‘fijnstoffelijk’ energetisch lichaam. Het is doordrongen en omringd door verschillende energielagen, ook wel de aura genoemd. Het energetisch lichaam is constant in beweging en doordringt elke cel van het lichaam. Een verstoord energiesysteem leidt tot klachten en ziekten, maar andersom geldt dit ook.
 
 
Het zelfhelend vermogen
Elk lichaam, elk organisme, heeft een zelfhelend vermogen. Het lichaam heelt en handhaaft dus in feite zichzelf en niet de energetisch therapeut. Het is steeds op zoek naar een evenwicht, een dynamisch evenwicht omdat het organisme altijd aan verandering onderhevig is. Ik behandel niet het symptoom of de klacht zélf, maar de cliënt. Als energetisch therapeut ga ik via mijn handen de dialoog aan met het zelfhelend vermogen van het lichaam. Op deze manier ondersteun en bevorder ik natuurlijke processen.
 
Door met mijn handen aan het energiesysteem te ‘werken’ creëer ik alle gunstige voorwaarden waardoor het zelfhelend vermogen optimaal kan functioneren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het weghalen van blokkades, het balanceren van de chakra’s en het gronden van het lichaam, waarbij ik uitga van een holistische benadering, waarbij lichaam en geest delen zijn van hetzelfde energetische systeem.
 
De lotus in het logo
De lotus in het logo is opgenomen symboliseert in grote lijnen mijn visie. De lotus leeft in een modderige omgeving maar zodra hij bevuild wordt, reinigt hij zichzelf. Het vuil en modder kunnen zich niet hechten op het lotusblad. Dit verschijnsel wordt het lotuseffect genoemd. Dit streven naar reinheid en zuiverheid kan ook naar ons lichaam doorgetrokken worden. Maar soms is de bevuiling zo erg dat het lichaam het niet helemaal alleen aan kan en hulp van buitenaf nodig heeft.
 
Met het hart in het logo wil ik aangeven dat ik werk vanuit mijn hart. Door naar mijn hart te luisteren kan ik in mijn kracht staan en kan ik mijn werk met alle toewijding en passie uitvoeren.